top of page
fine%20dining%20design%20LowRes_edited.j

UPDATE NWS

Als Horeca Optima willen graag de nodige informatie delen met betrekking tot onze sector in het kader van het Corona-virus.

Wij willen u, als horeca-ondernemer, extra steun bieden waar kan. Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere informatie.

info corona

INFORMATIE

EN AANBEVELINGEN 

UPDATE 10/06/2020

De Vlaamse regering verlengt de ondersteunende premies. Zo wordt de hinderpremie voor de horeca verlengd en komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

De Corona hinderpremie van het Vlaamse Gewest die normaal afliep op 12 juni wordt voor o.a. de horecasector verlengd. 

Voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie, of die eerder van een hinderpremie genoten werd, nog één keer, een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro in het leven geroepen.
De voorwaarden om van deze premie gebruik te kunnen maken zijn:

 

 • opnieuw de deuren geopend hebben en de activiteiten heropgestart hebben op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad (voor de horeca: vanaf 8 juni).

 • een omzetverlies van minstens 60% kunnen aantonen in de maand na de heropening, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (voor de horeca: 8 juni-8 juli). Het omzetverlies moet kunnen aangetoond worden aan de hand van de dagontvangsten, de geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

UPDATE 30/05/2020

Eindelijk! De ultieme tool voor elke horeca-ondernemer: "UW ACTIEPLAN voor een vlotte heropstart van uw horecazaak".

Vraag nu een GRATIS exemplaar aan via https://www.horecaoptima.be/heropstart

UPDATE 14/05/2020

Minister Muylle (Werk) heeft het akkoord gegeven om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 31 augustus. Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt automatisch verlengd.
Voor de werknemers voor wie de overmacht reeds eerder werd aangevraagd hoef je verder niets te doen. 
Ook voor zelfstandigen werd het overbruggingsrecht automatisch verlengd voor de maand mei. Wie reeds een uitkering ontving in maart en/of april hoeft voor de maand mei geen nieuwe aanvraag in te dienen.  

UPDATE 14/05/2020

Als partner van "De Grootste Buurtbistro" steunt HORECA OPTIMA dit origineel initiatief ter ondersteuning van de horeca. Elk zaak die een TAKE AWAY en/of DELIVERY SERVICE organiseert kan GRATIS inschrijven. Alle informatie en inschrijving via https://degrootstebuurtbistro.be

UPDATE 05/05/2020

Coming VERY soon! "De Grootste Buurtbistro" ... een actie waar elke horeca-ondernemer die TAKE AWAY verzorgt zal kunnen aan deelnemen. Meer informatie eerstdaags op deze pagina. Niet te missen!

UPDATE 28/04/2020

Uitstekend nieuws voor horeca-ondernemers die huren van InBev volgens hun woordvoerster Karolien Cloots: "Horeca-uitbaters die een contract hebben met brouwer AB InBev moeten in april geen huur betalen. Met de eigenaars van de panden – de brouwerij is zelf niet eigenaar maar verhuurt ze door – worden gesprekken gevoerd over ‘verdere solidaire mogelijkheden’.

Ongeacht de uitkomst van de gesprekken hebben we nu al beslist dat de horeca-uitbaters in april geen huur moeten betalen. Voor mei krijgen ze uitstel van betaling’.

UPDATE 27/04/2020

Het Corona-crisis overbruggingsrecht (details zie onder) werd verlengd tot 31 mei 2020.

Een nieuwe aanvraag indienen is NIET nodig als je dit overbruggingsrecht al hebt aangevraagd voor de maanden maart en april. De toekenning en uitbetaling zullen automatisch gebeuren.

UPDATE 23/04/2020

De uren die studenten werken tussen 1 april en 30 juni 2020 worden niet meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren. Deze maatregel is bedoeld om de verhoogde werkdruk in sommige sectoren tijdens deze periode beter te kunnen opvangen.

UPDATE 03/04/2020

Brouwer AB InBev onderhandelt met 700 eigenaars van panden over een kwijtschelding van de huur voor cafés. En dit in navolging van brouwerijen Haacht, Palm en Moortgat. Meer nieuws op deze pagina van zodra beschikbaar. 
(Info woordvoerster AB InBev). 

UPDATE 01/04/2020

Ook ondernemingen die niet onder de regeling van "verplichte sluiting" vallen zullen recht kunnen hebben op een éénmalige premie van  € 3.000,- gezien hun inkomstenverlies. Meer details en waar de aanvraag kan ingediend worden volgen spoedig.

UPDATE 30/03/2020

Volgens Economieminister Muylle is er de intentie - dit is nog géén definitieve beslissing - om, van zodra het kan, de maatregelen stapsgewijs af te bouwen waarbij HORECA als laatste terug vrijgegeven zou worden. Dit is een extra reden om maximaal alle inspanningen te leveren, zowel nu als naar de toekomst toe, die nodig zijn om uw horecazaak te beschermen en de rendabiliteit te kunnen garanderen naar de toekomst toe. Heeft u vragen? Neem contact met ons op; wij staan u graag, GRATIS, te woord. 

UPDATE 27/03/2020

Vanaf nu kan u als horeca-ondernemer de "corona hinderpremie" online aanvragen. Deze bedraagt € 4000,-  (periode tot 4/4)

Na 5 april, bij verlenging, zal er bijkomend € 160,- per dag extra voorzien worden. Hierbij de link naar de webpagina van de overheid. 

https://www.aanvraagcoronapremie.be/

UPDATE 24/03/2020

Soepelere voorwaarden bij "overbruggingsrecht": Specifiek voor de corona-crisis is er nu een soepeler regime voorzien, in het bijzonder voor startende zelfstandige. Zo zullen alle zelfstandige nu het overbruggingsrecht kunnen aanvragen, zelfs wanneer ze pas recent gestart zijn of veel onbetaalde sociale bijdragen hebben.

UPDATE 20/03/2020

BTW-aangiften: Voor de BTW-aangiften over februari 2020 wordt de aangiftetermijn verlengd tot 6 april 2020, voor die van maart en het volledige eerste kwartaal 2020 tot 7 mei.

BTW-betalingen: Ondernemingen krijgen ook een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Voor de BTW met maandaangifte krijgt u tot 20 mei 2020 voor de maand februari en tot 20 juni voor de maandaangifte van maart. Voor de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2020 krijgt u betaling-uitstel tot 20 juni 2020.

UPDATE 18/03/2020

De regering heeft beslist dat er verstrengde maatregelen komen tot en met zondag 5 april 2020. Hieronder valt ook horeca en zal de initiële sluitingsplicht zeker verlengd worden tot en met 5 april 2020. 

Terras: vanaf woensdag 18/03,  12 uur,  is het tevens verboden als horecazaak het terras te laten buiten staan. Dit om misbruik te vermijden en zo ook het samenscholingsverbod te kunnen respecteren. Horecazaken die écht geen opslagruimte hebben voor hun terrasmeubilair raden we aan terrastafels- en stoelen zo te stapelen en vast te maken dat gebruik (lees 'misbruik') maximaal kan vermeden worden.

12/03/2020

De regering heeft beslist dat vanaf vrijdag 13 maart 24u00 alle café's en restaurants dienen te sluiten tot minstens vrijdag 3 april. Zonder tegenbericht of verlenging van deze termijn kan er heropend worden vanaf zaterdag 4 april 2020.

We kunnen u écht aanbevelen hieromtrent de nodige communicatie te voeren met uw klanten. Zeker voor wat betreft de reeds genoteerde reservaties tijdens deze periode.

Volgende diensten zijn vrijgesteld van de sluitingsmaatregel van de overheid:

 • DELIVERY : Uitlevering van gerechten en dranken

 • DRIVE-IN :  Gasten mogen bij u gerechten en dranken komen uithalen (6% BTW)

Voor zowel werknemers als werkgevers zijn er meerdere opties die enig soelaas kunnen brengen op financieel gebied.

Zo is er de tijdelijke werkloosheid voor werknemers waarbij ze gedurende 3 maanden een verhoogde uitkering (70%) kunnen genieten. 

Voor de werkgevers zijn er heel wat maatregelen op het gebied van uitstel of vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, BTW, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen, enz.

Onderaan kan u alle informatie* terugvinden. 

> Eenmalige premie van 4.000 euro voor horecazaken


De Vlaamse Regering kondigde in een persconferentie volgende crisismaatregelen aan.
Horecazaken kunnen rekenen op een eenmalige premie van 4.000 euro. Zaken die enkel in het weekend moeten sluiten, zoals winkels, zullen 2.000 euro ontvangen. Horecazaken die enkel open blijven voor TAKE AWAY blijven recht hebben op de premie!
Duren de huidige maatregelen langer dan 21 dagen, dan wordt deze premie verhoogd met 160 euro per dag.

Hoe je de premie kan aanvragen kan je hier terugvinden. (vanaf begin volgende week) 

Tot slot willen we u nog enkele aanbevelingen meegeven die interessant kunnen zijn voor u als horeca-ondernemer:

 • Neem zeker contact op met uw vaste leveranciers "partners". Zij zijn in deze situatie ook getroffen partij. Mogelijk kan u samen met hen creatieve oplossingen uitwerken voor nu en de nabije toekomst.

 • Het is nu het moment om reeds actie te ondernemen om zo, tegen heropening van uw café of restaurant, een goed gevuld reservatie-boek te hebben. Zorg dat u er, méér dan ooit, staat voor u klant van zodra het terug kan.

 

Als HORECA OPTIMA willen we u graag extra ondersteunen. Vandaar dat we alle opdrachten, in het kader van deze noodsituatie, aan een verlaagd tarief en met aanpassing van betalingstermijn kunnen voorstellen.

Heeft u vragen? Neem zeker contact op; wij maken graag tijd voor u vrij.

Succesvolle groeten en tot gauw,

Reginald Bouw

Evelien Barroo

* Informatiebron maatregelen: VOKA, waarvoor dank. 

 • Wenst u meer inzicht in uw zaak? Een totaalbeeld op uw onderneming?
  AUDIT : Ontdek onze audit/doorlichting methode, speciaal uitgewerkt voor horeca, waarbij u binnen de 4 weken een auditrapport ontvangt met alle vaststellingen en vooral de nodige aanbevelingen op maat van uw onderneming. Klik hier voor meer info.
 • Waar liggen de kansen op het vlak van klantbeleving en hospitality?
  Tijdens een MYSTERY VISIT (anoniem bezoek aan uw zaak van 2 personen) zullen alle belangrijke parameters met betrekking tot “hospitality” en “verkoop door service” geanalyseerd worden. Op basis hiervan ontvangt u een volledige rapportering die we tijdens een persoonlijk gesprek in detail zullen toelichten. Aan de hand van dit rapport kan er bekeken worden in welke mate er noodzaak is aan bijkomende inspanningen om dit belangrijk segment binnen uw horeca-onderneming te optimaliseren. Klik hier en vraag bijkomende informatie en prijzen.
 • Hoe kan ik beter personeel aanwerven en personeelsverloop doen dalen?
  De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, waardoor het aantrekken van goed personeel steeds moeilijker is. Vandaar dat Horeca Optima een coachingpresentatie naar u als horeca-ondernemer voorziet, waarbij we alle facetten in het rekruteringsproces in detail gaan toelichten, van bij de aankondiging tot bij de eerste werkdag en vervolgens ook de opvolging, motivatie en bijsturing. Dit met als doel dat u, als horeca-ondernemer, een zeer professioneel en vooral resultaatgericht retentiebeleid kan voeren op het gebied van personeel. Meer weten? Klik hier
 • Hoe kan ik méér verkoop realiseren? Welke verkoopstrategie is nodig?
  Na een analyse met de zaakvoerder/restaurantmanager maken we een coaching-presentatie op, 100% op maat van uw onderneming. Vervolgens coachen we tijdens een 3 uur durende coaching-sessie de persoon (zaalverantwoordelijke/hoofdkelner/restaurantverantwoodelijke) die de aansturing van zijn/haar zaalequipe moeten verzorgen. Tijdens een tweede coachingsessie van 3 uur gaan we de ganse zaalequipe coachen met behulp van een Powerpoint-presentatie. Hierbij focussen we op de belangrijke items van “hospitality” en “betere verkoop in de bediening”. Ook klachtenbehandeling komt aan bod. Een Mystery Visit en rapportering worden ingepland naar analogie van punt 1 uit ons PREMIUM-aanbod. Voor bijkomende informatie en/of een vrijblijvende afspraak, klik hier.
 • Hoe kan ik m’n personeelskosten verlagen en zo de rendabiliteit verhogen?
  Binnen uw horecabedrijf is de personeelskost waarschijnlijk de hoogste kost die u heeft binnen uw bedrijf. Hier alle optimalisatie-kansen benutten zal u dus snel extra rendabiliteit bezorgen. Horeca Optima heeft een programma uitgewerkt waarbij we alle belangrijke parameters binnen het personeelsbeleid zullen evalueren. Soorten verloning, uurroosters, taakverdelingen, shift-indeling, bezettingsgraad, enz. worden in detail bekeken. Tijdens een persoonlijke rapportering zullen alle optimalisatie-kansen op dit gebied toegelicht. De zaakvoerder kan op basis van dit rapport de nodige acties ondernemen om op korte termijn de nodige resultaten te boeken. Wenst u meer info? Klik hier
 • Hoe kan m'n menukaart meer rendement brengen? Hoe onderscheid ik me t.o.v. de concurrentie?
  De menukaart in een horeca-bedrijf is één van de belangrijkste onderdelen binnen de onderneming met betrekking tot de noodzakelijke verkoopresultaten en in functie van de rendabiliteit en efficiëntie. Hier de nodige aandacht aan besteden is dus geen overbodige luxe. Horeca Optima heeft een ruime expertise in huis om u de nodige tools en aanbevelingen aan te reiken om van uw menukaart een échte “moneymaker” te maken. Hoe gaan we te werk? We analyseren de actuele menukaart, zowel qua “look and feel”, inhoudelijk als op het gebied van prijsbepaling. Vervolgens werken we een voorstel uit, 100% op maat van uw horecabedrijf, waarbij we ook menu-engineering zullen implementeren (indien dit nog niet het geval is). Op basis hiervan kan een nieuw menukaart-concept uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Voor meer info en prijzen, klik hier
 • Hoe kan m'n marketingbeleid beter? Meer naamsbekendheid ?
  Ook Horecabedrijven hebben nood aan een goed marketingplan om zo de nodige visibiliteit en aantrekkingskracht naar zowel bestaande als nieuwe klanten te kunnen garanderen. Horeca Optima heeft een compacte audit-methode uitgewerkt waarbij we een analyse maken van de actuele marketingstrategie, om vervolgens een rapportering voor te stellen waarin we alle mogelijke optimalisatie-kansen voorstellen met betrekking tot het marketingbeleid. Uiteraard op maat van uw onderneming en steeds binnen uw budgettaire mogelijkheden. Meer info over marketing? Contacteer ons vrijblijvend en klik hier
 • Hoe kan ik de restaurantmanager z’n team beter laten aansturen?
  Hoe goed een sportteam presteert hangt veel af van hoe goed de coach z’n team aanstuurt. Dit geldt ook voor de zaalwerking binnen een horecabedrijf. Hoe gaat Horeca Optima te werk: tijdens een observatie op de werkvloer (één shift) door onze Horeca-consulent zullen alle optimalisatie-kansen in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen we tijdens een coaching-sessie van 3 uur de restaurantmanager onze analyse voorstellen, maar vooral heel wat tips & tricks aanreiken om zo de aansturing van zijn/haar team te kunnen verbeteren. In onze eindrapportering geven we nodige doelstellingen mee die vervolgens door de zaakvoerder kunnen opgevolgd worden. Méér weten over deze aanpak? Contacteer ons hier
bottom of page