fine%20dining%20design%20LowRes_edited.j

UPDATE NWS

Als Horeca Optima willen graag de nodige informatie delen met betrekking tot onze sector in het kader van het Corona-virus.

Wij willen u, als horeca-ondernemer, extra steun bieden waar kan. Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere informatie.

 

INFORMATIE

EN AANBEVELINGEN 

UPDATE 10/06/2020

De Vlaamse regering verlengt de ondersteunende premies. Zo wordt de hinderpremie voor de horeca verlengd en komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

De Corona hinderpremie van het Vlaamse Gewest die normaal afliep op 12 juni wordt voor o.a. de horecasector verlengd. 

Voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie, of die eerder van een hinderpremie genoten werd, nog één keer, een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro in het leven geroepen.
De voorwaarden om van deze premie gebruik te kunnen maken zijn:

 

 • opnieuw de deuren geopend hebben en de activiteiten heropgestart hebben op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad (voor de horeca: vanaf 8 juni).

 • een omzetverlies van minstens 60% kunnen aantonen in de maand na de heropening, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (voor de horeca: 8 juni-8 juli). Het omzetverlies moet kunnen aangetoond worden aan de hand van de dagontvangsten, de geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

UPDATE 30/05/2020

Eindelijk! De ultieme tool voor elke horeca-ondernemer: "UW ACTIEPLAN voor een vlotte heropstart van uw horecazaak".

Vraag nu een GRATIS exemplaar aan via https://www.horecaoptima.be/heropstart

UPDATE 14/05/2020

Minister Muylle (Werk) heeft het akkoord gegeven om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 31 augustus. Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt automatisch verlengd.
Voor de werknemers voor wie de overmacht reeds eerder werd aangevraagd hoef je verder niets te doen. 
Ook voor zelfstandigen werd het overbruggingsrecht automatisch verlengd voor de maand mei. Wie reeds een uitkering ontving in maart en/of april hoeft voor de maand mei geen nieuwe aanvraag in te dienen.  

UPDATE 14/05/2020

Als partner van "De Grootste Buurtbistro" steunt HORECA OPTIMA dit origineel initiatief ter ondersteuning van de horeca. Elk zaak die een TAKE AWAY en/of DELIVERY SERVICE organiseert kan GRATIS inschrijven. Alle informatie en inschrijving via https://degrootstebuurtbistro.be

UPDATE 05/05/2020

Coming VERY soon! "De Grootste Buurtbistro" ... een actie waar elke horeca-ondernemer die TAKE AWAY verzorgt zal kunnen aan deelnemen. Meer informatie eerstdaags op deze pagina. Niet te missen!

UPDATE 28/04/2020

Uitstekend nieuws voor horeca-ondernemers die huren van InBev volgens hun woordvoerster Karolien Cloots: "Horeca-uitbaters die een contract hebben met brouwer AB InBev moeten in april geen huur betalen. Met de eigenaars van de panden – de brouwerij is zelf niet eigenaar maar verhuurt ze door – worden gesprekken gevoerd over ‘verdere solidaire mogelijkheden’.

Ongeacht de uitkomst van de gesprekken hebben we nu al beslist dat de horeca-uitbaters in april geen huur moeten betalen. Voor mei krijgen ze uitstel van betaling’.

UPDATE 27/04/2020

Het Corona-crisis overbruggingsrecht (details zie onder) werd verlengd tot 31 mei 2020.

Een nieuwe aanvraag indienen is NIET nodig als je dit overbruggingsrecht al hebt aangevraagd voor de maanden maart en april. De toekenning en uitbetaling zullen automatisch gebeuren.

UPDATE 23/04/2020

De uren die studenten werken tussen 1 april en 30 juni 2020 worden niet meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren. Deze maatregel is bedoeld om de verhoogde werkdruk in sommige sectoren tijdens deze periode beter te kunnen opvangen.

UPDATE 03/04/2020

Brouwer AB InBev onderhandelt met 700 eigenaars van panden over een kwijtschelding van de huur voor cafés. En dit in navolging van brouwerijen Haacht, Palm en Moortgat. Meer nieuws op deze pagina van zodra beschikbaar. 
(Info woordvoerster AB InBev). 

UPDATE 01/04/2020

Ook ondernemingen die niet onder de regeling van "verplichte sluiting" vallen zullen recht kunnen hebben op een éénmalige premie van  € 3.000,- gezien hun inkomstenverlies. Meer details en waar de aanvraag kan ingediend worden volgen spoedig.

UPDATE 30/03/2020

Volgens Economieminister Muylle is er de intentie - dit is nog géén definitieve beslissing - om, van zodra het kan, de maatregelen stapsgewijs af te bouwen waarbij HORECA als laatste terug vrijgegeven zou worden. Dit is een extra reden om maximaal alle inspanningen te leveren, zowel nu als naar de toekomst toe, die nodig zijn om uw horecazaak te beschermen en de rendabiliteit te kunnen garanderen naar de toekomst toe. Heeft u vragen? Neem contact met ons op; wij staan u graag, GRATIS, te woord. 

UPDATE 27/03/2020

Vanaf nu kan u als horeca-ondernemer de "corona hinderpremie" online aanvragen. Deze bedraagt € 4000,-  (periode tot 4/4)

Na 5 april, bij verlenging, zal er bijkomend € 160,- per dag extra voorzien worden. Hierbij de link naar de webpagina van de overheid. 

https://www.aanvraagcoronapremie.be/

UPDATE 24/03/2020

Soepelere voorwaarden bij "overbruggingsrecht": Specifiek voor de corona-crisis is er nu een soepeler regime voorzien, in het bijzonder voor startende zelfstandige. Zo zullen alle zelfstandige nu het overbruggingsrecht kunnen aanvragen, zelfs wanneer ze pas recent gestart zijn of veel onbetaalde sociale bijdragen hebben.

UPDATE 20/03/2020

BTW-aangiften: Voor de BTW-aangiften over februari 2020 wordt de aangiftetermijn verlengd tot 6 april 2020, voor die van maart en het volledige eerste kwartaal 2020 tot 7 mei.

BTW-betalingen: Ondernemingen krijgen ook een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Voor de BTW met maandaangifte krijgt u tot 20 mei 2020 voor de maand februari en tot 20 juni voor de maandaangifte van maart. Voor de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2020 krijgt u betaling-uitstel tot 20 juni 2020.

UPDATE 18/03/2020

De regering heeft beslist dat er verstrengde maatregelen komen tot en met zondag 5 april 2020. Hieronder valt ook horeca en zal de initiële sluitingsplicht zeker verlengd worden tot en met 5 april 2020. 

Terras: vanaf woensdag 18/03,  12 uur,  is het tevens verboden als horecazaak het terras te laten buiten staan. Dit om misbruik te vermijden en zo ook het samenscholingsverbod te kunnen respecteren. Horecazaken die écht geen opslagruimte hebben voor hun terrasmeubilair raden we aan terrastafels- en stoelen zo te stapelen en vast te maken dat gebruik (lees 'misbruik') maximaal kan vermeden worden.

12/03/2020

De regering heeft beslist dat vanaf vrijdag 13 maart 24u00 alle café's en restaurants dienen te sluiten tot minstens vrijdag 3 april. Zonder tegenbericht of verlenging van deze termijn kan er heropend worden vanaf zaterdag 4 april 2020.

We kunnen u écht aanbevelen hieromtrent de nodige communicatie te voeren met uw klanten. Zeker voor wat betreft de reeds genoteerde reservaties tijdens deze periode.

Volgende diensten zijn vrijgesteld van de sluitingsmaatregel van de overheid:

 • DELIVERY : Uitlevering van gerechten en dranken

 • DRIVE-IN :  Gasten mogen bij u gerechten en dranken komen uithalen (6% BTW)

Voor zowel werknemers als werkgevers zijn er meerdere opties die enig soelaas kunnen brengen op financieel gebied.

Zo is er de tijdelijke werkloosheid voor werknemers waarbij ze gedurende 3 maanden een verhoogde uitkering (70%) kunnen genieten. 

Voor de werkgevers zijn er heel wat maatregelen op het gebied van uitstel of vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, BTW, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen, enz.

Onderaan kan u alle informatie* terugvinden. 

> Eenmalige premie van 4.000 euro voor horecazaken


De Vlaamse Regering kondigde in een persconferentie volgende crisismaatregelen aan.
Horecazaken kunnen rekenen op een eenmalige premie van 4.000 euro. Zaken die enkel in het weekend moeten sluiten, zoals winkels, zullen 2.000 euro ontvangen. Horecazaken die enkel open blijven voor TAKE AWAY blijven recht hebben op de premie!
Duren de huidige maatregelen langer dan 21 dagen, dan wordt deze premie verhoogd met 160 euro per dag.

Hoe je de premie kan aanvragen kan je hier terugvinden. (vanaf begin volgende week) 

Tot slot willen we u nog enkele aanbevelingen meegeven die interessant kunnen zijn voor u als horeca-ondernemer:

 • Neem zeker contact op met uw vaste leveranciers "partners". Zij zijn in deze situatie ook getroffen partij. Mogelijk kan u samen met hen creatieve oplossingen uitwerken voor nu en de nabije toekomst.

 • Het is nu het moment om reeds actie te ondernemen om zo, tegen heropening van uw café of restaurant, een goed gevuld reservatie-boek te hebben. Zorg dat u er, méér dan ooit, staat voor u klant van zodra het terug kan.

 

Als HORECA OPTIMA willen we u graag extra ondersteunen. Vandaar dat we alle opdrachten, in het kader van deze noodsituatie, aan een verlaagd tarief en met aanpassing van betalingstermijn kunnen voorstellen.

Heeft u vragen? Neem zeker contact op; wij maken graag tijd voor u vrij.

Succesvolle groeten en tot gauw,

Reginald Bouw

Evelien Barroo

* Informatiebron maatregelen: VOKA, waarvoor dank. 

Steunmaatregelen

Tijdelijke werkloosheid


Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus. Zo vraag je het aan: Je doet zo snel mogelijk een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met deze info: • de datum waarop de medewerker niet meer kon worden ingezet • de reden van overmacht (‘coronavirus’) • een bewijs dat de werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus • de voorziene werkloosheidsduur • de identiteit van de betrokken werknemer Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten zijn? Dan kan je eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA. Zo vraag je het aan: • voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘coronavirus’ als economische reden • voor bedienden zijn twee situaties mogelijk:

 • Je bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘schorsing bedienden’ als economische reden en ‘coronavirus’ bij de rubriek ‘opmerkingen’
 • Je hebt nog geen erkenning: je dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden
Uitkering tijdelijke werkloosheid verhoogd


De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.
Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdrage


Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen.
Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal voortzetten.
Zo vraag je het aan: Je vult het formulier ‘ aanvraag minnelijk betalingsplan’ in op de site van de FOD Sociale Zaken
Betalingsplan BTW


Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag. Zo vraag je het aan:

 • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet
Betalingsplan bedrijfsvoorheffing


Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw. Zo vraag je het aan:

 • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet
Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting


Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing. Zo vraag je het aan:

 • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet
Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdrage als zelfstandige


Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. Zo vraag je het aan: Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens. Deze aanvraag moet gebeuren:

 • voor 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
 • voor 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
De aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:
 • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene
 • naam en zetel van het bedrijf
 • ondernemingsnummer
Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen


Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen. Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Zo vraag je het aan: Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.
Verkrijgen van vervangingsinkomen als zelfstandige (overbruggingsrecht)


Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht. De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast. Deze situaties worden geval per geval bekeken. Zo vraag je het aan: Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.